instagram facebook kamery

Edukacja w Grupie Pingwina

Wiele osób na słowo edukacja reaguje wspomnieniami ze szkolnej ławki – lekcjami, dzwonkami, zeszytami, podręcznikami, sprawdzianami, czyli zinstytucjonalizowaną formą nauczania, która prowadzi do pozyskania dyplomów czy zaświadczeń.

Grupa Pingwina postawiła na edukację nieformalną, której celem jest między innymi edukowanie poprzez zabawę, co pozwala zaktywizować dzieci, zainteresować światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem oraz rozwijać kreatywność i spontaniczności w myśleniu i działaniu. Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży propozycje, które opierają się na kontakcie z naturą, ciekawej formie przekazu, interesujących opowieściach oraz spotkaniach z mitologią, etnografią, historią i przyrodą. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ścieżki dydaktyczne, edukacyjne place zabaw, kreatywne materiały oraz książki.

 

Edukując, chcemy pokazywać to co piękne, ważne, ciekawe, bowiem wierzymy, że edukacja jest procesem, który zmienia ludzi w każdym wieku.

 

Przygotowując nasze programy edukacyjne opieramy się na pomocy specjalistów – edukatorów oraz popularyzatorów nauki. Nawiązujemy również do podstawy programowej przedszkola i szkoły programowej, a przede wszystkim do jej zadań jakimi są:

 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających (budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym,) chęci poznawania innych kultur.

 

Staramy się zgodnie z celami kształcenia ogólnego:

 • rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów oraz motywować do nauki,
 • wspierać wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
 • umożliwiać nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
 • wspierać dostrzeganie środowiska przyrodniczego,
 • rozwijać szacunek dla wiedzy, wyrabiać pasję poznawania świata i zachęcać do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości,
 • wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.